НВК"Любисток"(дошкільне відділення)Шевченківський район м.Львова
 
_________________________________________________________________________________________________


Навчальний процес

Львівський навчально-виховний комплекс садок-школа "Любисток" у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про освіту", Законом України "Про дошкільну освіту", Законом "Про мову", Конвенцією ООН про права дитини, Положенням про дошкільний навчальний заклад України, іншими нормативними актами та власним статутом.

Навчальний рік у навчальному закладі починається 1-го вересня і закінчується 31-го травня наступного року.

З 1-го червня до 31-го серпня ( оздоровчий період) у закладі проводиться оздоровлення дітей.

Садок-школа здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується директором ЛНВК і погоджується з відділом освіти Шевченківського району управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.

План роботи на оздоровчий період погоджується з територіальною санітарно-епідеміологічною службою Шевченківського району.

У навчальному закладі визначена українська мова навчання і виховання.

Навчально-виховний процес здійснюється за програмою розвитку дітей « Українське дошкілля» використовує інтегровані матеріали особистісно-орієнтованої моделі навчання і виховання за принципами "Лицем до дитини".

Садок-школа надає додаткові освітні послуги по навчанню дітей англійської мови за оплату батьків на підставі угоди.