НВК"Любисток"(дошкільне відділення)Шевченківський район м.Львова
 
_________________________________________________________________________________________________

Сторінка психолога

"Практичний психолог якоюсь мірою визначає "зону
найближчого розвитку" людей, які його оточують.
Діапазон цієї "зони" може бути вельми широким".
І.В.Дубровіна
   Дитинство, особливо дошкільне, дуже короткий відрізок у житті людини. Але він надзвичайно важливий, адже у цей період розвиток відбувається стрімко: формуються основи особистості, розширюється сфера діяльності, інтенсивно прогресує пізнання. Дитина опановує рідну мову, вдосконалюються сенсорні відчуття, розвиваються психічні процеси - увага, пам’ять, мислення... Дитина засвоює основні правила поведінки і соціальні норми, вивчає навколишній світ і вчиться жити у ньому. Цей нелегкий шлях їй допомагають долати дорослі - батьки і педагоги. Від їх взаємоповаги, співпраці та розуміння багато в чому залежить ефективність навчально-виховного процесу.
   Змістом діяльності практичного психолога закладу є охорона психічного здоров’я всіх учасників педагогічного процесу: дітей, педагогів, батьків, адміністрації закладу.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА З ДІТЬМИ
   Психодіагностична робота - поглиблене психолого-педагогічне вивчення дітей протягом усього часу перебування у закладі, виявлення їх індивідуальних особливостей, розвитку пізнавальних та особистісних якостей, динаміки розвитку загалом, за потреби - виявлення проблем та пошуку шляхів їх вирішення з допомогою складених індивідуальних, особистісно зорієнтованих розвивальних і корекційних програм.
   Корекційна робота - сприяння повноцінному психічному та особистісному розвитку дитини.
 Розвивальна робота - забезпечення відповідності розвитку дитини віковим нормам, допомога педагогам в індивідуалізації навчально-виховного процесу, розвиток здібностей і нахилів дітей.
 Профілактична робота - забезпечення відповідних психологічних умов для нормального самопочуття дитини у закладі; профілактика порушень у динаміці розвитку дітей та усунення тих перешкод, що гальмують або деформують розвиток особистості; запобігання психологічним перевантаженням та невротичним зривам у дітей.
РОБОТА З БАТЬКАМИ ВИХОВАНЦІВ
   Психологічна просвіта - ознайомлення з актуальними питаннями особливостей розвитку, виховання дітей.
  Профілактична корекція - допомогти батькам переглянути і переосмислити свої уявлення про виховання; позбутися невиправданих очікувань, звичних але неефективних засобів педагогічного впливу; звільнитись від власних психологічних проблем, які заважають налагодити добрі стосунки з дитиною.
НАПРЯМИ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ УСТАНОВИ
  Психологічна просвіта та психологічна профілактика - підвищення рівня психологічної компетентності, розвиток психологічного мислення, допомога в опануванні методів індивідуального і особистісно зорієнтованого підходу у вихованні, вміння визнавати кожну дитину підростаючою особистістю, поважати її та надавати відповідну допомогу.